Random artikel
 
 
Raison d'être
( > Synonymordbog.dk)


Eksistensberettigelse...

 
 
Top (Rating) 471 - 480
 
 
Version
( > Synonymordbog.dk)


Afart Biform Egenart Egenhed Ejendommelighed Sideform Slags Særart Særform Særpræg Udgave Variant Variation Varietet...
 
Versal
( > Synonymordbog.dk)


Kapitæl Majuskel Stort bogstav...
 
Verificeret
( > Synonymordbog.dk)


Bekræftet Faktum Kendsgerning Korrekt Rigtigt Sandt Ulastelig Verificeret (terminological)...
 
Verificere
( > Synonymordbog.dk)


Acceptere Anerkende Antage Approbere Autorisere Blåstemple Godkende Signere Stadfæste Tiltræde Underskrive...
 
Verdslig
( > Synonymordbog.dk)


Jordbunden Materialistisk Materiel...
 
Verdensrum
( > Synonymordbog.dk)


Alt Himmelrum Kosmos Makrokosmos Rum Univers Verden Verdensalt...
 
Verdenshjørner
( > Synonymordbog.dk)


Verdenshjørner Levant (underbegreb) Morgenland (underbegreb) Orient (underbegreb) Øst (underbegreb) Østen (underbegreb) Øster (underbegreb) Aftenland (underbegreb) Vest (underbegreb) Nord (underbegreb) Syd (underbegreb)...
 
Verdensdel
( > Synonymordbog.dk)


Fastland Kontinent...
 
Verdensborgerlig
( > Synonymordbog.dk)


International Kosmopolitisk Mellemfolkelig Mellemstatlig Mellemstatslig Multinational Overnational Overstatlig Overstatslig Supranational...
 
Verdensaltet
( > Synonymordbog.dk)


Alt Alt sammen Alting Hvad som helst Verden...

48

 
 

svar guide spørgsmål guiden

Efterfølgende
Følgende Næste Påfølgende Senere Succederende Successiv...


Søgninger lige nu: