Random artikel
 
 
Entré
( > Synonymordbog.dk)


Afgift Betaling Forbrugsafgift Gebyr Kendelse Kontingent Kontribution Leje Licens Miljøafgift Præmie Præstation Skat Skyld Sportel Ankomst Fremkomst Indmarch Indtog Indtrædelse Indtræden Komme Opdukken Opståen Tilbagekomst Tilstedekomst Tilsynekomst...

 
 
Top (Rating) 10981 - 10990
 
 
Afsæt
( > Synonymordbog.dk)


Afsats Balkon Etageudbygning Fremspring Platform Repos Svalegang Trappeafsats...
 
Afsvide
( > Synonymordbog.dk)


Brænde Brænde af Flambere Forbrænde Futte af Kremere Lade gå op i flammer Lægge i aske Nedbrænde Opbrænde Svide Svide af...
 
Afsvale
( > Synonymordbog.dk)


Afkøle Frappere Isafkøle Ise Køle Køle af Kølne Nedfryse Nedise Nedkøle Svale Temperere...
 
Afstå
( > Synonymordbog.dk)


Betro Donerer Forære Give Overdrage Sende Abandonnere Afgive Aflevere Bringe Ekstradere Fly Give fra sig Indgive Indlevere Levere Overdrage Overgive Overlade Tilbagelevere Udlevere...
 
Afstresse
( > Synonymordbog.dk)


Afkobling Afslapning Afslappelse Afslappethed Afspænding Afspændthed Detente Fred Hvile Powernappe Raste Relaksation Slappe af...
 
Afstraffelse
( > Synonymordbog.dk)


Bank Klø Omgang Prygl Røvfuld (vulgar) Smæk Tæsk Tæv...
 
Afstiver
( > Synonymordbog.dk)


Aflaste Assistere Bistå Fremme Fundament Fundere Hjælpe Holdepunkt Ophjælpe Sekundere Skåne Stiver Støtte Tjene Understøtte...
 
Afstemning
( > Synonymordbog.dk)


Folkeafstemning Kåring Selektion Udvælgelse Valg Votering Finindstilling Indstilling Justering Kalibrering Regulering Tuning...
 
Afstemme
( > Synonymordbog.dk)


Adaptere Afpasse Finindstille Indstille Justere Kalibrere Regulere Stemme Tilpasse Trimme...
 
Afstedkomme
( > Synonymordbog.dk)


Afføde Anrette Anstifte Avle Berede Bevirke Blive/give/være anledning til (terminological) Bringe til Foranledige Forskylde Forvolde Forårsage Fostre Fremkalde Fremprovokere...

1099

 
 

guiden svar spørgsmål guide

Mellemstatlig
International Kosmopolitisk Mellemfolkelig Mellemstatslig Multinational Overnational Overstatlig Overstatslig Supranational Verdensborgerlig...


Søgninger lige nu: