Random artikel
 
 
Orakel
( > Synonymordbog.dk)


Profet Sandsiger...

 
 
Top (Rating) 8161 - 8170
 
 
Fornem
( > Synonymordbog.dk)


Adel Adelbåren Adelig Adelskab Adelstand Aristokrati Højættet Lavadelig Nobilitet Ridderskab Ædelbyrdig Ædelbåren Ætstor Baron (underbegreb) Friherre (underbegreb) Fyrste (underbegreb) Grande (underbegreb) Greve (underbegreb) Herremand (underbegreb) ...
 
Fornedrelse
( > Synonymordbog.dk)


Humiliation Nedværdigelse Tort Ydmygelse...
 
Formålstjenlig
( > Synonymordbog.dk)


Almennyttig Favorabel Fed Fin Fordelagtig Gavnlig God Gunstig Indbringende Lukrativ Lønnende Lønsom Profitabel Rentabel Udbytterig...
 
Formålsløs
( > Synonymordbog.dk)


Apatisk Inaktiv Passiv Sløv Uvirksom Vegetativ Vegeterende Ørkesløs...
 
Formål
( > Synonymordbog.dk)


Bestemmelse Endemål Hensigt Mål Målsætning Sigte Øjemed...
 
Formående
( > Synonymordbog.dk)


Indflydelsesrig Mægtig Omnipotent...
 
Formåen
( > Synonymordbog.dk)


Dygtighed Evne Kunnen Talent...
 
Formynderskab
( > Synonymordbog.dk)


Administration Afdeling Forvaltning...
 
Formynder
( > Synonymordbog.dk)


Administrator Bestyrer Forretningsfører Forvalter Kurator...
 
Formulere
( > Synonymordbog.dk)


Affatte Begå Fabrikere Forfatte Forme Komponere Koncipere Lave Opsætte Redigere Sammenskrive Sammensætte Skrive Sætte op Udarbejde...

817

 
 

guiden svar spørgsmål guide

Præsupposition
Antagelse Arbejdsteori Formening Formodning Forudsætning Gisning Gætning Gætteri Gætteværk Hypotese Konjektur Præsumtion Sjus Skud i blinde Teori...


Søgninger lige nu: