Random artikel
 
 
Pervers
( > Synonymordbog.dk)


Abnorm Afvigende Anormal Mærkværdig Perverteret Sindssyg Skør Sygelig Unaturlig Underlig Unormal...

 
 
Top (Rating) 10541 - 10550
 
 
Antikvar
( > Synonymordbog.dk)


Antikvarboghandel Antikvariat Boghandel Akæolog Museumsinspektør Oldtidsforsker Rigsantikvar Antikvarboghandel (underbegreb) Antikvariat (underbegreb) Boghandel (underbegreb)...
 
Antiklimaks
( > Synonymordbog.dk)


Afmatning Afmattelse Baisse Deflation Ebbe Fald Forfald Minusvækst Nedgang Recession Svækkelse...
 
Anticipere
( > Synonymordbog.dk)


Ane Ekspektere Fatte mistanke Forekomme Foresvæve Fornemme Forudane Forudføle Forudse Forvente Få færten af Føle Imødese Lugte lunten Vente...
 
Antegning
( > Synonymordbog.dk)


Adnotation Anmærkning Antegnelse Bemærkning Fodnote Marginalnote Notabene Notat Note Notits Påtegnelse Påtegning Randbemærkning Randnote Skolie...
 
Antegnelse
( > Synonymordbog.dk)


Adnotation Anmærkning Antegning Bemærkning Fodnote Marginalnote Notabene Notat Note Notits Påtegnelse Påtegning Randbemærkning Randnote Skolie...
 
Antecedens
( > Synonymordbog.dk)


Datid Fortid Historie...
 
Antaste
( > Synonymordbog.dk)


Bruge vold mod Forgribe sig på Forulempe Forurolige Genere Lægge hånd på...
 
Antal
( > Synonymordbog.dk)


Arabertal Mængde Primtal Romertal Sum Tal Taltegn Tegn...
 
Antagonistisk
( > Synonymordbog.dk)


Fjendsk Fjendtlig Fjendtligsindet På krigsfod Uforsonlig Uvenskabelig...
 
Antagonist
( > Synonymordbog.dk)


Antagonist (terminological) Fjende Konkurrent Kontrapart Modpart Modparti Modspiller Modstander Opponent Opposition Rival...

1055

 
 

spørgsmål svar guiden guide

Natmad
Aftensbord Aftensmad Middag...


Søgninger lige nu: