Random artikel
 
 
Aktuar
( > Synonymordbog.dk)


Beregner Cand.act Forsikringsmand Forsikringsvidenskab...

 
 
Top (Rating) 10541 - 10550
 
 
Antikvar
( > Synonymordbog.dk)


Antikvarboghandel Antikvariat Boghandel Akæolog Museumsinspektør Oldtidsforsker Rigsantikvar Antikvarboghandel (underbegreb) Antikvariat (underbegreb) Boghandel (underbegreb)...
 
Antiklimaks
( > Synonymordbog.dk)


Afmatning Afmattelse Baisse Deflation Ebbe Fald Forfald Minusvækst Nedgang Recession Svækkelse...
 
Anticipere
( > Synonymordbog.dk)


Ane Ekspektere Fatte mistanke Forekomme Foresvæve Fornemme Forudane Forudføle Forudse Forvente Få færten af Føle Imødese Lugte lunten Vente...
 
Antegning
( > Synonymordbog.dk)


Adnotation Anmærkning Antegnelse Bemærkning Fodnote Marginalnote Notabene Notat Note Notits Påtegnelse Påtegning Randbemærkning Randnote Skolie...
 
Antegnelse
( > Synonymordbog.dk)


Adnotation Anmærkning Antegning Bemærkning Fodnote Marginalnote Notabene Notat Note Notits Påtegnelse Påtegning Randbemærkning Randnote Skolie...
 
Antecedens
( > Synonymordbog.dk)


Datid Fortid Historie...
 
Antaste
( > Synonymordbog.dk)


Bruge vold mod Forgribe sig på Forulempe Forurolige Genere Lægge hånd på...
 
Antal
( > Synonymordbog.dk)


Arabertal Mængde Primtal Romertal Sum Tal Taltegn Tegn...
 
Antagonistisk
( > Synonymordbog.dk)


Fjendsk Fjendtlig Fjendtligsindet På krigsfod Uforsonlig Uvenskabelig...
 
Antagonist
( > Synonymordbog.dk)


Antagonist (terminological) Fjende Konkurrent Kontrapart Modpart Modparti Modspiller Modstander Opponent Opposition Rival...

1055

 
 

spørgsmål guide svar guiden

Rekrut
Artillerist Befalingsmand Desertør Grenader Infanterist Ingeniørsoldat Jægersoldat Kavalerist Konstabel Livjæger Marinekonstabel Matros Menig Militærperson Ordonans Legionær (underbegreb) Lejesoldat (underbegreb) Militærperson (underbegreb) Soldat (u...


Søgninger lige nu: