Random artikel
 
 
Blanding
( > Synonymordbog.dk)


Hybrid Kollage Krydsning Miks Mixture Potpourri Pærevælling (colloquial) Sammensætning...

 
 
Top (Rating) 661 - 670
 
 
Uægte
( > Synonymordbog.dk)


Eftergjort Falsk Fejlagtig Forkert Forloren Svigagtig Ukorrekt Urigtig Usand Kunstig Syntetisk...
 
Uvæsentlig
( > Synonymordbog.dk)


Accessorisk Betydningsløs Bovlam Intetsigende Irrelevant Ligegyldig Mat Tam Tandløs Ubetydelig Unødvendig...
 
Uvurderlig
( > Synonymordbog.dk)


Betydelig Dyr Dyrebar Kostbar Lødig Mereværdig Udmærket Værdifuld Ypperlig...
 
Uvorn
( > Synonymordbog.dk)


Fræk Sjofel Skarn Skidt Uartig Uopdragen...
 
Uvished
( > Synonymordbog.dk)


Ambivalens Anfægtelser Anger Betænkeligheder Mistillid Mistro Samvittighedskvaler Samvittighedsnag Sjælekvaler Skepsis Skrupler Tvivl Usikkerhed Vaklen Vantro...
 
Uvis
( > Synonymordbog.dk)


Tvivlende Uafklaret Uerfaren Uklar Urolig Usikker Angribelig Apokryf Diskutabel Dubiøs Omtvistelig Problematisk Tvivlsom Uholdbar Usikker...
 
Uvirksom
( > Synonymordbog.dk)


Apatisk Formålsløs Inaktiv Passiv Sløv Vegetativ Vegeterende Ørkesløs...
 
Uvillig
( > Synonymordbog.dk)


Egenrådig Genstridig Kontrær Modsat Obsternasig Oprørsk Rasmus Modsat Selvbestaltet Stædig Trodsig Ulydig...
 
Uvilkårlig
( > Synonymordbog.dk)


Fakultativ Frivillig Godvillig Spontan Umiddelbar Uopfordret Uprovokeret Utvungen Valgfri Automatisk Selvvirkende Spontan Vanemæssig...
 
Uvilje
( > Synonymordbog.dk)


Afsky Animositet Antipati Fjendskab Fjendtlighed Forbitrelse Had Modvilje Ressentiment...

67

 
 

spørgsmål guide guiden svar

Frembringe
Begynde Etablere Fostre Fundere Generere Grunde Grundlægge Iværksætte Komponere Opfinde Oprette Skabe Starte Stifte Udvikle...


Søgninger lige nu: