Random artikel
 
 
Gammel
( > Synonymordbog.dk)


Affældig Alderdomssvækket Alderstegen Aldrende Bedaget Grå Grånet Mosgroet Olding Senil Udlevet Ældet Ældgammel Ældre Afdanket Aflagt Aflægs Afrakket Brugt Forhenværende Gammeldags Kasseret Udrangeret Patina Ædelrust Dødelig Døende Menneske Syg...

 
 
Top (Rating) 2961 - 2970
 
 
Sammentælle
( > Synonymordbog.dk)


Addere Fusionere Lægge sammen Lægge til Opsummere Plusse Regne sammen Sammenlægge Sammenregne Summe op Summere op Tælle sammen...
 
Sammentrængt
( > Synonymordbog.dk)


Aforistisk Elliptisk Epigrammatisk Fyndig Knap Kompendiøs Koncis Kort Kortfattet Lakonisk Lapidarisk Prægnant Summarisk...
 
Sammentrække
( > Synonymordbog.dk)


Adstringere Formindske Krympe Svinde...
 
Sammensætte
( > Synonymordbog.dk)


Affiliere Assimilere Integrere Knytte sammen Koble sammen Sammenføje Sammenkæde Sammenslutte Affatte Begå Fabrikere Forfatte Forme Formulere Komponere Koncipere Lave Opsætte Redigere Sammenskrive Skrive Sætte op Udarbejde...
 
Sammensætning
( > Synonymordbog.dk)


Blanding Hybrid Kollage Krydsning Miks Mixture Potpourri Pærevælling (colloquial)...
 
Sammensværgelse
( > Synonymordbog.dk)


Komplot...
 
Sammenstød
( > Synonymordbog.dk)


Intermezzo Kollision...
 
Sammenspil
( > Synonymordbog.dk)


Gruppearbejde Hjælpes ad Holdarbejde Kollaboration Kooperation Makkerskab Samarbejde Samgang Samspil...
 
Sammenspare
( > Synonymordbog.dk)


Gnie Henlægge Holde hus Opspare Spare Spinke Økonomisere...
 
Sammenslutte
( > Synonymordbog.dk)


Affiliere Assimilere Integrere Knytte sammen Koble sammen Sammenføje Sammenkæde Sammensætte...

297

 
 

guide guiden spørgsmål svar

Vride
Bugte Bøje Centrifugere Dreje Flette Kroge Krumme Slynge Sno Snurre Tvinde Vikle Vinde...


Søgninger lige nu: