Random artikel
 
 
Bestemt
( > Synonymordbog.dk)


Absolut Afgjort Almen Decideret Determineret Endelig Enevældig Erklæret Fuldkommen Fuldstændig Kategorisk Positiv Selvbestemmende Ubetinget Uindskrænket...

 
 
Top (Rating) 4161 - 4170
 
 
Optage
( > Synonymordbog.dk)


Absorbere Assimilere Drikke Indoptage Indsuge Indtage Opsuge Optage i Resorbere Beskæftige Beslaglægge Besætte Okkupere Sysselsætte Engagere Fange Fastholde Fremkalde Fængsle Gribe Indfange Interessere Påkalde sig Tildrage sig Tiltrække sig Vække...
 
Opsætte
( > Synonymordbog.dk)


Bremse Forhale Forsinke Hæmme Modarbejde Obstruere Opholde Sabotere Sænke Affatte Begå Fabrikere Forfatte Forme Formulere Komponere Koncipere Lave Redigere Sammenskrive Sammensætte Skrive Sætte op Udarbejde Anbringe Deponere Flytte Gøre af Ilægge Ind...
 
Opsætning
( > Synonymordbog.dk)


Layout Skitse Udseende...
 
Opsyn
( > Synonymordbog.dk)


Iagttagelse Observation Overvågning...
 
Opsvulmet
( > Synonymordbog.dk)


Hoven Hævet Oppustet Svullen Svulmende Udspilet...
 
Opsummere
( > Synonymordbog.dk)


Addere Fusionere Lægge sammen Lægge til Plusse Regne sammen Sammenlægge Sammenregne Sammentælle Summe op Summere op Tælle sammen...
 
Opsugning
( > Synonymordbog.dk)


Absorbering Absorption Resorption...
 
Opsuge
( > Synonymordbog.dk)


Absorbere Assimilere Drikke Indoptage Indsuge Indtage Optage Optage i Resorbere...
 
Opståen
( > Synonymordbog.dk)


Ankomst Entré Fremkomst Indmarch Indtog Indtrædelse Indtræden Komme Opdukken Tilbagekomst Tilstedekomst Tilsynekomst...
 
Opstrammer
( > Synonymordbog.dk)


Aperitif Bitter Cocktail Dram Forfriskning Genstand Gibbernakker (colloquial) Sjus Snaps...

417

 
 

svar spørgsmål guide guiden

Fremstille
Lave Producere Udfærdige Afbilde Affotografere Afmale Afridse Afskildre Beskrive Fortælle Fotografere Gengive Knipse Tage et billede Demonstrere Dyrke Forevise Fremvise Udstille Vise...


Søgninger lige nu: