Random artikel
 
 
Tegnsprog
( > Synonymordbog.dk)


Dialekt Jargon Kaudervælsk Kommunikation Modersmål Rigssprog Skriftsprog Sprog Tale Tungemål...

 
 
Top (Rating) 3041 - 3050
 
 
Sagtens
( > Synonymordbog.dk)


Antagelig Let Mageligt Nemt Snildt Ubesværet Antagelig Antageligvis Evident Formentlig Formodentlig Forudsætningsvis Forventelig Nok Rimeligvis Sandsynligvis Sikkert Tilsyneladende Utilsløret Åbenbar Øjensynlig...
 
Sagte
( > Synonymordbog.dk)


Bitte Diminutiv Dæmpet Ikke høj Klejn Kort Lav Liden Lille Mikroskopisk Minimal Ringe Trang Uanselig Udyb...
 
Sagsøgt
( > Synonymordbog.dk)


Anklaget Indstævnet Sagvolder...
 
Sagsøger
( > Synonymordbog.dk)


Advokat Aktor Klager...
 
Sagsmappe
( > Synonymordbog.dk)


Chartek Dossier Folder Mappe Mappeomslag...
 
Sagsfremstlling
( > Synonymordbog.dk)


Beretning Forklaring Rapport Redegørelse Referat Reportage Udredning...
 
Sagsanlæg
( > Synonymordbog.dk)


Aktion Aktorat Anklage Anklagepunkt Anklageskrift Beskyldning Indstævning Klage Sigtelse Stævning Søgsmål Tiltale...
 
Sagn
( > Synonymordbog.dk)


Fabel Folkesagn Fortælling Krønike Legende Myte Overlevering Saga Skrøne...
 
Saglig
( > Synonymordbog.dk)


Akademisk Faktuel Nøgtern Redelig Akademisk Fordomsfri Objektiv Upersonlig Vindenskabelig Virkelighedsnær Værdineutral...
 
Sagkyndig
( > Synonymordbog.dk)


Dygtighed Ekspert Fagidiot Fagkyndig Fagmand Kender Specialist...

305

 
 

spørgsmål guide guiden svar

Kompromisse
Aftale Akkordere Blive enige om Enes Entrere Gå på akkord Gå på kompromis Indgå aftale Komme overens Komme til enighed Kontrahere Mødes på halvvejen Slutte en overenskomst Stipulere Vedtage...


Søgninger lige nu: