Random artikel
 
 
Diplomatisk
( > Synonymordbog.dk)


Afmålt Behersket Distant Forbeholden Formalistisk Indesluttet Kølig Reserveret Stiv Tilbageholden Tilknappet Utilnærmelig Afglidende Afværgende Konsensus Diskret Fin Fintfølende Hensynsfuld Høflig Taktfuld...

 
 
Top (Rating) 4011 - 4020
 
 
Overveje
( > Synonymordbog.dk)


Agte Anstille Betragte Betænke Deliberere Eftertænke Gennemtænke Overlægge Reflektere Spekulere Tænke efter Filosofere Fundere Gruble Grunde Spekulere Tænke Agte Gå med planer om Gå svanger med Have for Have i sinde Have til hensigt Planlægge Påtænke...
 
Overtale
( > Synonymordbog.dk)


Aktivere Animere Anspore Incitere Inspirere Opfordre Opildne Opmuntre Saltvandsindsprøjtning Stimulere Tilråde Tilskyndelse Udfordre...
 
Overtal
( > Synonymordbog.dk)


Flerhed Flertal Majoritet Overvægt Pluralitet Stemmeflerhed Stemmeflertal Størstedel...
 
Oversætter
( > Synonymordbog.dk)


Tolk Translatør...
 
Oversætte
( > Synonymordbog.dk)


Fordanske Gendigte Gengive Overføre Versionere Dechifrere Fortolke Tolke Tyde...
 
Oversvømmelse
( > Synonymordbog.dk)


Flod Højvande Vandflod...
 
Overstryge
( > Synonymordbog.dk)


Delete Fjerne Overstrege Radere Slette Strege over Strege ud Udslette...
 
Overstrege
( > Synonymordbog.dk)


Delete Fjerne Overstryge Radere Slette Strege over Strege ud Udslette...
 
Overstatslig
( > Synonymordbog.dk)


International Kosmopolitisk Mellemfolkelig Mellemstatlig Mellemstatslig Multinational Overnational Overstatlig Supranational Verdensborgerlig...
 
Overstatlig
( > Synonymordbog.dk)


International Kosmopolitisk Mellemfolkelig Mellemstatlig Mellemstatslig Multinational Overnational Overstatslig Supranational Verdensborgerlig...

402

 
 

svar spørgsmål guide guiden

Føle
Erfare Fornemme Mærke Sanse Ane Anticipere Ekspektere Fatte mistanke Forekomme Foresvæve Fornemme Forudane Forudføle Forudse Forvente Få færten af Imødese Lugte lunten Vente...


Søgninger lige nu: