Random artikel
 
 
Krepere
( > Synonymordbog.dk)


Afdø Afgå ved døden Aflide Dø Fare til himmels Krepere (colloquial) Stemple ud Stille træskoene Tage biletten Ånde ud...

 
 
Top (Rating) 4011 - 4020
 
 
Overveje
( > Synonymordbog.dk)


Agte Anstille Betragte Betænke Deliberere Eftertænke Gennemtænke Overlægge Reflektere Spekulere Tænke efter Filosofere Fundere Gruble Grunde Spekulere Tænke Agte Gå med planer om Gå svanger med Have for Have i sinde Have til hensigt Planlægge Påtænke...
 
Overtale
( > Synonymordbog.dk)


Aktivere Animere Anspore Incitere Inspirere Opfordre Opildne Opmuntre Saltvandsindsprøjtning Stimulere Tilråde Tilskyndelse Udfordre...
 
Overtal
( > Synonymordbog.dk)


Flerhed Flertal Majoritet Overvægt Pluralitet Stemmeflerhed Stemmeflertal Størstedel...
 
Oversætter
( > Synonymordbog.dk)


Tolk Translatør...
 
Oversætte
( > Synonymordbog.dk)


Fordanske Gendigte Gengive Overføre Versionere Dechifrere Fortolke Tolke Tyde...
 
Oversvømmelse
( > Synonymordbog.dk)


Flod Højvande Vandflod...
 
Overstryge
( > Synonymordbog.dk)


Delete Fjerne Overstrege Radere Slette Strege over Strege ud Udslette...
 
Overstrege
( > Synonymordbog.dk)


Delete Fjerne Overstryge Radere Slette Strege over Strege ud Udslette...
 
Overstatslig
( > Synonymordbog.dk)


International Kosmopolitisk Mellemfolkelig Mellemstatlig Mellemstatslig Multinational Overnational Overstatlig Supranational Verdensborgerlig...
 
Overstatlig
( > Synonymordbog.dk)


International Kosmopolitisk Mellemfolkelig Mellemstatlig Mellemstatslig Multinational Overnational Overstatslig Supranational Verdensborgerlig...

402

 
 

guide svar guiden spørgsmål

Bide af
Afbryde Afskære Afsnubbe Bryde ind Falde i talen Forstyrre Skære af Snubbe af Standse Stoppe Affeje Affærdige Afslå Afspise Afvise Benægte Bestride Betakke sig Feje af Forkaste Frabede sig Fralægge sig Frasige sig Gendrive Nægte...


Søgninger lige nu: