Gendrive

 
01-05-2009
Synonymordbog.dk

Afkræfte
Formindske
Forringe
Reducere
Svække
Udmatte
Afdisputere
Afslå
Nægte
Vetoe
Affeje
Affærdige
Afslå
Afspise
Afvise
Benægte
Bestride
Betakke sig
Bide af
Feje af
Forkaste
Frabede sig
Fralægge sig
Frasige sig
Nægte

 
 
Find information om: guide guiden svar spørgsmål
(Hovedkategori: )